Palveluehdot

Honk.fi palvelualusta on tarkoitettu ainoastaan huutokaupattavien kohteiden myyjien ja ostajien tehokkaaseen kohtaamiseen sekä huutokauppojen toteuttamiseen digitaalisesti perinteisen huutokaupan rinnalla. Huutokaupat toteutetaan honk.fi palvelualustalta ilmenevin huutokauppaehdoin. Kaikki honk.fi palveluun liittyvät tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet säilyvät honk.fi:n omistuksessa eikä niitä siirretä miltään osin.

honk.fi sitoutuu erittäin korkeaan tietoturvan tasoon. honk.fi palvelu on kuitenkin verkossa digitaalisesti toteutettu palvelu, joten korkeasta tietoturvan tasosta huolimatta on täysin mahdollista, että sen toimintaa häiritään, pyritään estämään tai kaatamaan. Mikäli tällainen häiriö ilmenee, pyrkii honk.fi korjaamaan häiriön mahdollisimman nopeasti, jotta kesken olevia huutokauppatapahtumia voidaan jatkaa huutokauppaehdoissa ilmenevällä tavalla.

Huutokauppaan osallistuminen edellyttää hyväksytysti tehtyä rekisteröitymistä honk.fi palvelussa. Rekisteröidyttyään asiakas vastaa antamiensa henkilö- ym. tietojensa oikeellisuudesta sekä ylläpitämisestä ajantasalla. Rekisteröitynyt asiakas vastaa siitä, että kirjautumista varten annetut tunnukset säilyvät luottamuksellisena eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille.

Rekisteröidyttyään honk.fi palveluun asiakas hyväksyy honk.fi sivustolta ilmenevät palvelua koskevat ehdot, joita honk.fi päivittää säännönmukaisesti ja jotka astuvat voimaan välittömästi sen jälkeen, kun muutokset on julkaistu honk.fi palvelussa.  

Ajoneuvon asettaminen myyntiin huutokaupalla honk.fi palvelussa edellyttää lisäksi erillistä huutokaupan palvelusopimusta honk.fi:n kanssa. Myyjän tulee välittömästi tarkastaa palveluun jättämänsä huutokauppailmoitus ja ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin ilmoituksen poistamiseksi tai korjaamiseksi, mikäli se osoittautuu virheelliseksi.

Palvelualustan käyttäminen muuhun tarkoitukseen on kielletty. Erityisesti on huomioitava, että alla olevat toimenpiteet eivät ole sallittuja:

- Väärän tai harhaanjohtavan informaation antaminen.

- Useamman kuin yhden rekisteröitymisen/tunnuksen tekeminen

- Yritys käyttää honk.fi palvelualustaa tavalla, joka poikkeaa alkuperäisestä tarkoituksesta

- Tarjousten jättäminen ilman maksuaikomusta

- Palvelun toiminnan haittaaminen, estäminen tai häiritseminen esimerkiksi palvelunestohyökkäyksin

- Palvelun tietoturvallisuuden vaarantava toiminta esimerkiksi tietokoneviruksen saattaminen palveluun, nk. Troijalaiset, madot, tai muu tietoturvallisuuden vaarantava toiminta.

Vastuunrajoitus

honk.fi palveluntarjoajana ei ole vastuussa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta tai menetyksestä, joka johtuu siitä, että honk.fi palvelua on käytetty virheellisesti, huolimattomasti tai palvelusta ilmeneviä ehtoja ei ole noudatettu. honk.fi ei myöskään vastaa miltään osin siitä, mitä huutokauppaan osalliset ovat tehneet tai jättäneet tekemättä.

honk.fi ei palvelualustan tarjoajana ole huutokaupan osapuoli. honk.fi ei siis omista honk.fi –palvelun kautta myytäviä ajoneuvoja vaan ne omistaa ajoneuvon myyjä/myyjäliike, joka myös vastaa kaupan kohteesta sekä siitä antamastaan informaatiosta. Tästä syystä honk.fi ei miltään osin tarkasta huutokaupattavien kohteiden kuntoa, legaliteettia tai ominaisuuksia. honk.fi ei myöskään miltään osin tarkasta tai takaa huutokaupan kohteiden laatua, turvallisuutta tai laillisuutta, markkinointiviestien oikeellisuutta tai muuta huutokaupan kohteeseen tai ostajien ostokykyyn liittyvää seikkaa.

Vaikka honk.fi pyrkii käytettävissä olevien tekniikoiden avulla varmistumaan käyttäjien antaman informaation oikeellisuudesta, ei sillä ole vastuuta rekisteröidyn käyttäjän ilmoittaman identiteetin tai muutoin palvelussa ilmoitetun informaation oikeellisuudesta.

Huutokauppaan osallistuvat vastaavat yksin kaikista toimistaan huutokaupassa voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

honk.fi on verkossa digitaalisesti toimiva palvelu ja honk.fi on sitoutunut erittäin korkeaan tietoturvan tasoon. honk.fi ei kuitenkaan voi taata kaikissa tilanteissa pääsyä palveluun tai sen häiriöttömään käyttöön, koska palvelu saattaa häiriytyä tai sen käyttö estyä honk.fi:stä riippumattomista, ulkopuolisista syistä. Tästä johtuen honk.fi ei ole miltään osin vastuussa omasta, yhteistyökumppaniensa tai kenenkään muun kolmannen osapuolen puolesta, perustuupa se sopimukseen, rikkomukseen, huolimattomuuteen tai mihinkään muihin seikkoihin, mistään huutokauppaan osallistuvalle tai kolmannelle taholle koituneesta suorasta tai välillisestä vahingosta tai menetyksestä, jotka liittyvät tai perustuvat huutokauppaan osallistumiseen, palvelun mahdollisiin toimintahäiriöihin tai palveluntarjoajan palveluihin.

honk.fi palvelussa saattaa olla linkki joillekin käännöskoneille tai palveluihin. Sivustolla voi myös olla saatavilla ja käytettävissä ulkopuolisten palveluntarjoajien tuottamia ja toteuttamia kielenkäännöstyökaluja. honk.fi ei vastaa miltään osin kielenkäännöstyökalujen tai käännösten oikeellisuudesta tai tarkoituksenmukaisuudesta eikä käännöksen käytöstä mahdollisesti syntyneestä vahingosta tai menetyksestä.

Kaikissa tapauksissa honk.fi:n vastuu mahdollisista vahingoista tai menetyksistä on joka tapauksessa rajattu enintään 1.000 euroon.

Nämä vastuunrajausehdot eivät kuitenkaan rajoita honk.fi:n vastuuta, mikäli vastuu perustuu tahallisuuteen, törkeään huolimattomuuteen tai jos vastuun rajaaminen on muutoin vastoin voimassaolevaa lainsäädäntöä.