Huutokauppasäännöt

 

Honk.fi on uudenlainen digitaalinen palvelualusta, joka mahdollistaa ajoneuvon myyjien ja ostajien kohtaamisen nykyaikaisesti ja tehokkaasti. honk.fi on digitaalinen palvelualusta, joka kokoaa yhteen eri myyjätahojen liiketiloissaan järjestämät perinteiset huutokaupat ja jossa huutokauppaan osallistuva, honk.fi palveluun rekisteröitynyt voi tehdä ostotarjouksia kaupan kohteesta huutokauppaa pitävällä myyjätaholle autoliikkeen liiketiloissaan järjestämän huutokaupan rinnalla ja lisäksi. honk.fi palvelu mahdollistaa siis osallistumisen huutokauppaan digitaalisesti perinteisen, liiketiloissa tapahtuvan osallistumisen rinnalla.

honk.fi palvelualustan tarjoajana ole huutokaupan osapuoli. honk.fi ei siis omista honk.fi –palvelun kautta myytäviä ajoneuvoja vaan ne omistaa ajoneuvon myyjä/myyjäliike, joka myös vastaa kaupan kohteesta sekä siitä antamastaan informaatiosta. honk.fi puolestaan tarjoaa itse tai yhteiskumppaneidensa kautta huutokaupan voittajalle oheispalveluja, joista se vastaa.

Huutokauppa alkaa ja päättyy huutokauppaa pitävän autoliikkeen määrittämänä ajankohtana. Huutokauppa jatkuu kuitenkin määräajan päättymisen jälkeen, mikäli ajoneuvojen ostajat jatkavat ostotarjouksien tekemistä ajoneuvosta. Mikäli määräajan päättymisen jälkeen ajoneuvosta ei ole tehty uutta ostotarjousta kolmeen (3) minuuttiin edellisestä ostotarjouksesta, päättyy huutokauppa.

honk.fi palvelu on verkossa digitaalisesti toteutettu palvelu, joten on täysin mahdollista, että sen toimintaa häiritään, pyritään estämään tai kaatamaan. Mikäli tällainen häiriö ilmenee, pyrkii honk.fi korjaamaan häiriön mahdollisimman nopeasti, jotta kesken olevia huutokauppatapahtumia voidaan jatkaa. Mikäli honk.fi palvelu keskeytyy tällaisen häiriötilanteen johdosta, jatkuu huutokauppa häiriötilanteen korjaamisen jälkeen ennen häiriötilannetta jäljellä olevan huutokauppa-ajan siitä tilanteesta, jossa huutokauppa oli ennen häiriötä.

Huutokauppa toteutetaan nostohuudoin, vähintään 100 euron suuruisin korotuksin. Ostotarjouksen tehnyt sitoutuu ostamaan kaupan kohteen tekemällään ostotarjouksella. Tehtyä ostotarjousta ei voi peruuttaa tai alentaa eikä siihen voi liittää ehtoja.

Korkein tehty tarjous voittaa. Sen jälkeen, kun etukäteen asetettu alin myyntihinta on ylitetty, sitoutuu myyjä myymään kaupan kohteen korkeimman ostotarjouksen tehneelle. Mikäli alin myyntihinta ei ylity, myyjällä on harkintansa mukaan oikeus myydä tai olla myymättä ajoneuvo korkeimman ostotarjouksen tehneelle.

Huutokaupan voittajan on maksettava kauppahinta ja toimistomaksu honk.fi:n ilmoittamalle pankkitilille 24 tunnin kuluessa huutokaupan päättymisestä. Honk.fi tilittää kauppahinnan ajoneuvon myyjälle. Kauppahinnan maksamisen jälkeen honk.fi ilmoittaa Autoliikkeelle auton ostajatiedot (omistaja/haltija) omistajavaihdoksen rekisteröimistä varten. Ostaja noutaa kaupan kohteen omalla kustannuksellaan autoliikkeen liiketilasta tai tilaa erillistä toimituslisää vastaan ajoneuvon kotiinkuljetuksen.

Huutokaupattavat ajoneuvot myydään sellaisina kuin ne kaupantekohetkellä on -ehdoin eikä niillä ole Kuluttajansuojalain mukaista myyjän virhevastuuta.

Huutokaupan voittaneella yksityishenkilöllä on oikeus peruuttaa kauppa ilmoittamalla siitä ajoneuvon myyjälle 14 päivän kuluesaa huutokaupan päättymisestä. Ostajan on tällöin palautettava ajoneuvo viipymättä myyjälle siinä kunnossa kuin se oli myyntihetkellä. Ostaja vastaa ajoneuvon palauttamisesta aiheutuvista kaikista kustannuksista joko siten, että palauttaa ajoneuvon itse myyjälle tai kustannuksellaan tilaa myyjältä palauttamista koskevan palvelun. Myyjäliike palauttaa kauppasumman asiakkaan tilille 7 päivän kuluessa auton hyväksytystä palauttamisesta. Toimistomaksua ja mahdollisia luoton perustamismaksuja ei palauteta.

Ostaja on velvollinen korvaamaan myyjälle auton arvonalenemisen. Mikäli ajoneuvolla on kaupan tekemisen jälkeen ajettu enemmän kuin 50 kilometriä, katsotaan ajoneuvo otetuksi käyttöön. Tällöin ostaja on velvollinen korvaamaan myyjälle em. asioiden lisäksi 1,0 €/km 50 kilometriä ylittäviltä osin.